کتاب الکترونیکی سلنیوم در تغذیه وسلامتی طیور

هدف از کتاب سلنیوم در تغذیه وسلامتی طیور ارائه اطلاعات به روز در مورد نقش Se در تغذیه طیور و سلامتی است. تأکید ویژه ای بر نقش سلنیوم به عنوان بخش اساسی سیستم آنتی اکسیدان یکپارچه شده است. 

12000 تومان