آبخوری قفلی کوچک

آبخوری کوچک قفلی با قابلیت اتصال به سقف و یا استفاده روی بستر

15000 تومان