مکمل پروبیوتیک آبزیان پارسی لاکت 1 کیلوگرمی

این محصول دارای باکتری های پروبیوتیک مقاوم در برابر حرارت و شوری آب دریا میباشد و باعث افزایش زنده مانی ، بهبود وزن گیری و عملکرد اقتصادی مزرعه میشود.
180000 تومان

176000 تومان