مکمل پروبیوتیک آبزیان پارسی لاکت 1 کیلوگرمی_کارتن 12عددی

این محصول دارای باکتری های پروبیوتیک مقاوم در برابر حرارت و شوری آب دریا میباشد و باعث افزایش زنده مانی ، بهبود وزن گیری و عملکرد اقتصادی مزرعه میشود.
2160000 تومان

2140000 تومان