غذاخوری دوقلو بطری خور با ظرف فلزی

غذاخوری دوقلوی بطری خور سگ وگربه مناسب جهت استفاده همزمان برای غذا وآب آشامیدنی در سگ وگربه میباشد .ظرف فلزی غذا در این مدل جدا شده وقابل شستشو میباشد.

47000 تومان