سطل شیرنوش گوساله 5عددی _دیواره ضخیم

سطل شیرنوش 5 عددی گوساله با کیفیت ساخت بالا جهت خوراندن شیر به گوساله ها بصورت همزمان میباشد.

215000 تومان