غذای خشک سگ medium راسل

این خوراک برای سگ های با وزن 11تا25کیلوگرم برای رسیدن به وزن مطلوب و داشتن پوست و موی سالم فرموله شده است این خوراک با طعم گوشت و مرغ بوده و اندازه دانه ها مناسب برای سگ های متوسط و بالغ میباشد.پس از اتمام خوراک دوره پاپی زمانی که حیوان به دوره بلوغ جسمی میرسد میتوانید از این خوراک استفاده کنید.
68000 تومان

62000 تومان