سرنگ اتوماتیک cc 5 حلقه ای تمام استیل پارس خاور

سرنگ تمام اتوماتیک 5 میلی لیتری تمام استیل انگشتی یکی از سرنگ های کاربردی و خوش دست دامی میباشد که جهت واکسیناسیون و تزریق داروها موررد استفاده قرار میگیرد.

520000 تومان