کتاب الکترونیکی بیماری های حاد شکمی در اسب

این کتاب به بررسی تشخیص و درمان بیماری های حاد شکمی در اسب ها ، الاغها و قاطرها میپردازد. این کتاب منبعی بی نظیر برای متخصصان جراحی اسب و داخلی دام بزرگ ، محققان ،دامپزشکان و دانشجویان دامپزشکی برای مقابله با دردهای شکمی میباشد.

15000 تومان