کتاب جامع علایم بالینی در سگ وگربه

علایم بالینی متداول در سگها و گربه ها یک منبع قابل اعتماد و مرجع سریع اطلاعات ضروری برای تشخیص بیماران سگ و گربه میباشد. این کتاب برای دانشجویان دکتری و دامپزشکان فعال در زمینه دام کوچک بسیار کاربردی میباشد.

15000 تومان