مزایای شیر خشک گوساله و نحوه استفاده آن

مزایای شیر خشک گوساله و نحوه استفاده آن

روش آماده سازی

همانطور که در راهنمای مصرف انواع پودرهای جایگزین شیر گوساله آمده است. نسبت مخلوط سازی استاندارد افزودن یک کیلوگرم پودر در ۹-۸ لیتر آب گرم شده می باشد. بهترین دمای آب برای آماده سازی ۶۰-۴۵ درجه سانتی گراد می باشد . بهتر است ابتدا مقداری پودر را در یک سطل تمیز با یک تا دو برابر حجم آب مخلوط کرده و کاملاً بهم بزنیم تا محلول کاملاً یکنواخت و غلیظ حاصل شود . سپس با افزودن آب تا میزان ذکر شده بالا ، شیر آماده مصرف تهیه گردد . فاصله زمانی آماده سازی تا مصرف ، و درجه حرارت محیط دو عامل مهم کارآیی مطلوب این پودرها می باشند به طوری که دمای شیر در هنگام خوردن گوساله از حدود ۴۰- ۳۷ درجه سانتی گراد نباید کمتر باشد.

برای بازدهی بهتر ، لازم است دمای آب در زمان مخلوط کردن در فصل تابستان حداقل ۴۵ درجه سانتی گراد و در فصول دیگر حداقل ۶۰- ۵۵ درجه سانتی گراد باشد .

نحوه مصرف

بدون شک بهترین روش خوراندن شیر جایگزین به گوساله ها استفاده از دستگاههای اتوماتیک شیرخوران است. این دستگاهها شیر جایگزین را با دما و فشار ثابت به تمام گوساله ها می رسانند. گوساله با میک زدن یکنواخت سر پستانک این دستگاهها ، مقدار شیر مورد نیاز را دریافت می کند . با توجه به آنکه عمل مکیدن اثر بسیار خوبی بر روی افزایش اشتها – هضم – اتساع و رشد چهار معده و نهایتاً جذب و بازدهی شیر جایگزین دارد، استفاده از این دستگاهها ، در تمام گاوداری هایی که امکان اقتصادی و فنی نصب آنها را دارند توصیه می شود.

انواع مدرن این دستگاهها مجهز به حسگرهای ویژه در سرپستانک هر گوساله ( قابل اتصال به کامپیوتر ) جهت ثبت و نمایش میزان شیر خوردن هر گوساله در هر وعده غذایی ، هر روز و دوره شیر خواری می باشد .در نبود این دستگاهها ، استفاده از بطری پستانک دار و یا سطل پستانک دار دردار پیشنهاد میشود . این ظرف امکان مکیدن را به گوساله داده حتی المقدور از سرد شدن زود هنگام محلول شیر جلوگیری می کنند .

باید توجه کرد که هرچه از دمای محلول شیر کاسته شود ، از میزان اشتها و تمایل گوساله برای خوردن جایگزین شیر گوساله کم می شود . این گرسنگی در کنار خوردن شیر سرد موجب سوء هاضمه شدید ، کاهش جذب ، کاهش شدید حرکات روده ای در مراحل اولیه و سپس تغییرات شیمیایی و میکروبی روده می گردد و پس از آن احتمال بروز اسهال تغذیه ای و تغییر آن به اسهال میکروبی را تقویت می کند . حتی در صورت عدم وقوع مشکلات گوارشی ، حتماً مسائلی مثل بازدهی کم ، کاهش سرزندگی و شادابی مقاومت کمتر در مقابل بیماری ها و نرسیدن به وزن ، شرایط تولید مطلوب ، با درجات مختلف حادث می شوند.

مزایای جایگزین شیر و استفاده از آن

۱- ترکیب ثابت و بدون تغییر از لحاظ میزان پروتئین و چربی
۲- تامین نیاز گوساله به انواع ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز
۳- کم کردن میزان کار کارگری در جایگاه گوساله ها و نیز در زمان انتقال شیر از شیر دوشی به گوساله دانی .
۴- کاهش ریسک بیماری هایی که با شیر از مادر به گوساله منتقل می شوند .
۵- امکان استفاده از انواع بهبود دهنده های رشد مثل پروبیوتیک ها در جایگزین شیر
۶- افزایش نسبی اشتها و مصرف غذا در زمان های از شیر گیری و آغاز مصرف غذای خشک
۷- امکان اندازه گیری و تعیین آسانتر میزان شیر خوردن هر گوساله
۸- صرفه جویی اقتصادی به دلیل اختلاف قیمت با شیر گاو

درباره نويسنده

himarket1.1