فروشگاه ایران وت

مکمل پروبیوتیک آبزیان پارسی لاکت 500گرمی محلول در آب

این محصول دارای باکتری های پروبیوتیک مقاوم در برابر حرارت و شوری آب دریا میباشد و باعث افزایش زنده مانی ، بهبود وزن گیری و عملکرد اقتصادی مزرعه میشود.

92000 تومان