فروشگاه ایران وت - غذای طیور - غذای کبوتر - غذای کبوتر بالغ - خوراک کبوتر بچه دار - غذای کامل کبوتر - خوراک کبوتر

خوراک کامل روزانه کبوتر بالغ 20 کیلوگرمی

خوراک کبوتر بالغ یک غذای کامل برای نگهداری کبوتر پس از شروع سن بلوغ می باشد. تمامی ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری پرنده از طریق این خوراک تامین میگردد و نیازی به اضافه کردن هیچ مکمل دیگری نیست.

378000 تومان