سرپستانک گوساله

سرپستانک گوساله با بالاترین کیفیت ومناسب جهت پستانک های معمولی با حجم 3.5 لیتری

6,000 تومان