مایع خوران 15 میلی لیتری - مایع خوران عماد - مایع خوران 15 میلی عماد

مایع خوران 15 میلی لیتری بامداد

مایع خوران 15میلی لیتری مدل انبری توسط شرکت عماد با بالاترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده است و باعث سهولت خوراندن مایع به انواع دام ها میشود.

198000 تومان