برترین کفیت مواد اولیه - 29درصد پروتئین - غذای کامل سگ - مقوی و غنی شده با ویتامین ها - حاوی پروبیوتیک

غذای خشک 10 کیلوگرمی 29درصد مخصوص سگ

این محصول یک غذای کامل است و در کنار ان نیازی به غذای دیگری نیست.این غذای خشک مخصوص سگ به نوعی طراحی و فرموله شده است که علاوه بر نیازهای پایه ، نیاز به رشد و اندام سازی در توله ها را نیز تامین میکند .

150,000 تومان