التیام زخم - التیام تب برفکی - ترمیم زخم

اسپری گیاهی آفتوفین

اسپری گیاهی آفتوفین (التیام دهنده و درمان کننده تاول ها، بثورات و کلیه زخم های عفونی پوست، لب، دهان و مخاطات ناشی از ویروس ها( تب برفکی)، باکتریها، قارچ ها و عفونت های ثانویه

38,000 تومان