غذای خشک راسل maxi

غذای سگ راسل (MAXI DOGS) برای سگ های بالغ با جثه بزرگ از 25 تا 45 کیلوگرم از 15 ماهگی تا 8 سالگی قابل استفاده میباشد.

65000 تومان