مکمل افزایش تخمگذاری ملکه زنبور عسل - برترین مکمل زنبور عسل - خرید از نمایندگی فروش

مکمل پلی اگ _ بسته 6 عددی

مکمل تخم گذاری ملکه زنبور عسل پٌـلی اِگ فقط در طی چند روز پس از مصرف سبب افزایش شدید تخم گذاری در ملکه خواهد شد. مصرف 6 بسته در هر دوره ضرورت دارد .با این مکمل به سرعت کندوهای خود را دو برابر کنید.
288,000 تومان

282,000 تومان