برترین کیفیت - قوی ترین ترکیب پروبیوتیک - افزایش ایمنی سگ وگربه - پیشگیری از مشکلات گوارشی - غذای خشک سگ - غذای خشک گربه - غذای خشک سگ وگربه

غذای خشک توله سگ نژاد کوچک_ تا ۴ ماه سن_ ۲ کیلوگرمی مفید

غذای سگ 21 درصد نوتری پت، این غذا کامل می باشد و نیاز به استفاده از غذای پخته شده دیگری در کنار آن نیست.

120000 تومان