مکمل تابان شیرواری-3 کیلویی

خوراک دام غنی شده تابان 100 گاو شیری حاوی پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و محیط کشت مخمر زنده. حاوی باکتری‌های مفید شکمبه، دکستران و دیواره مخمر

40,000 تومان