فروشگاه ایران وت - غذای طیور بومی - غذای طیور - خوراک کامل طیور بومی

دانه کامل مرغ تخمگذار بومی دانیک

دان کامل جیره ای متوازن و فرموله شده است که حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز رشد و پرورش مرغ و خروس بومی است و بصورت کاملا آماده در اختیار مرغداران قرار می گیرد.

198000 تومان