فروشگاه ایران وت - غذای طیور - غذای کبوتر - غذای کبوتر بالغ - خوراک کبوتر بچه دار

غذای کبوتر مادر 5 کیلویی

کبوتر ماده با غذای نیمه فرآوری شده داخل چینه دان خود به جوجه ها خوراک می دهد که اصطلاحاً به آن شیر چینه دان یا creep milk می گویند. خوراک پرلاک دانیک مخصوص زمانیست که کبوتر ماده به جوجه خود غذا می دهد و این خوراک تمامی نیازهای رشد جوجه تازه متولد شده را تامین می نماید و باعث رشد سریعتر جوجه کبوتر می گردد.

129000 تومان