مکمل گوسفندی - مکمل تابان گوسفندی - مکمل تابان

مکمل تابان گوسفندی-3کیلویی

مکمل کامل گوسفندی تابان یک خوراک دام غنی شده، حاوی پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و محیط کشت مخمر زنده - غنی شده با مس و سلنیوم - حاوی باکتری‌های مفید شکمبه، دکستران و دیواره مخمر

38,000 تومان