ژل هایوکلین _بسته12 عددی

هایوکلین داروی ارگانیک برای مبارزه با انگل خارجی واروا در زنبور عسل می‌باشد. ترکیبات اصلی آن شامل اسیدهای ارگانیک است که بطور طبیعی در عسل وجود دارند.
60,000 تومان

55,000 تومان