پوزه بند چرم - چرم خالص گاومیش - برترین کیفیت

پوزه بند تمام چرم سگ

پوزه بند سگ برای جلوگیری از پارس کردن و گاز گرفتن حیوان مورد استفاده قرار میگیرد. این پوزه بند از چزم خالص درست شده و بسیار محکم و مقاوم است.

55000 تومان