برترین کیفیت - قوی ترین ترکیب پروبیوتیک - افزایش ایمنی سگ وگربه - پیشگیری از مشکلات گوارشی - پیوبیوتیک پرندگان

ساشه مکمل پروبیوتیک پرندگان خانگی و زینتی پارسی لاکت بسته 20 عددی

این مکمل ترکیب باکتری پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس و فیبر پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید است. پروبیوتیک موجود در محصول با تولید آنزیم های قوی گوارشی علاوه بر بهبود عملکرد هضم و جذب غذا باعث پیشگیری از رشد پاتوژن ها نیز می شود.
72000 تومان

70000 تومان