فروشگاه ایران وت

کتاب ژنتیک رنگ ها در اسب _ویرایش چهارم

نسخه چهارم ژنتیک اسب ، بررسی دقیق تغییرات رنگ در اسبها و الاغ ها و مکانیسم های ژنتیکی تولید کننده تنوع رنگی را ارائه می دهد.

24000 تومان