فروشگاه ایران وت

مکمل پروبیوتیک آبزیان پارسی لاکت 1 کیلوگرمی _کارتن 12عددی

این محصول دارای باکتری های پروبیوتیک مقاوم در برابر حرارت و شوری آب دریا میباشد و باعث افزایش زنده مانی ، بهبود وزن گیری و عملکرد اقتصادی مزرعه میشود.
1380000 تومان

1360000 تومان