غذای ویتامینه - برترین کیفیت - غذای مخصوص قناری - کیفیت بالای مواد اولیه

غذای مخصوص قناری

تاپ فید قناری، ترکیبی از دانه ها و سایر مواد خوراکی به همراه پلت های بالانس و غنی شده با ریزمغذی های ضروری می باشد که طی تحقیقات صورت گرفته، جهت تأمین نیازمندی ها و حفظ سلامت و رنگ پرهای قناری فرموله و تولید شده است

23,000 تومان