حشره کش 3 فرموله - حشره کش بدون بو - برترین ترکیب حشره کش

حشره کش اسپاد

حشره‌کش اسپاد بسیار کارآمد که برپایه ی سموم پیروتیروئیدی با طیف اثربخشی وسیع تماسی و گوارشی وخصوصیت نفوذی,تدخینی است که با باز نگه داشتن کانال سدیم در سلول های عصبی حشره سبب مرگ آن می شود.

65000 تومان