پروبیوتیک پرندگان زینتی - پروبیوتیک مخصوص طوطی - پروبیوتیک قناری - پروبیوتیک مخصوص مرغ مینا

پروبیوتیک مخصوص پرندگان زینتی

پارسی لاکت مخصوص پرندگان زینتی برترین ترکیب پروبیوتیک جهت پرنگان زینتی میباشد و اثرات مفیدی در پرندگان دارد از جمله : افزایش مقاومت در برابر بیماری های گوارشی و تنفسی -کاهش بروز مشکلات گوارشی -بهبود کیفیت و بوی مدفوع و .. کاهش استرس و افزایش شادابی پرنده پیشگیری از خودخوری و پرکنی ناشی از استرس

96000 تومان