مکمل تابان پرواری - مکمل سوپر پرواری - مکمل پرواری 3 کبلوگرمی - مکمل رشد سریع

مکمل گوساله پرواری تابان

مکمل دام غنی شده تابان گوساله پرواری فاقد هرگونه آنتی‌بیوتیک و هورمون می‌باشد. حاوی باکتری‌های مفید شکمبه و دیواره‌ی ساکارومیسس سرویسیه است و باعث رشد سریع و افزایش وزن روزانه خواهد شد .

43,000 تومان