لوازم مرغداری - آبخوری مرغداری - دانخوری مرغ داری - مرغداری - تجهیزات طیور - آبخوری 6 لیتری - آبخوری دستی قفلی

آبخوری بلند صادراتی ستاره

در استفاده از آبخوری های دستی باید به سن پرنده و نوع آن بسیار دقت شود. زیرا برای پرندگان مختلف آبخوری مخصوص همان نوع پرنده تولید میشود که با جثه پرنده سازگار باشد. آبخوری دستی دارای قیمت ارزان تری بوده و مقدار آب مصرفی باید به صورت دستی در آنها پر شود.

36000 تومان