حشره کش هکر - حشره کش با رایحه خوش - حشره کش - حشره کش شهاب

محلول حشره کش بی بو هکر

اسپری حشره کش بی بو هکر با فرمول پیشرفته و بدون بو از بین برنده کلیه حشرات پرنده از قبیل مگس، پشه و مانند آنها بوده و برای افراد حساس به بوی تند و حشره کش ها بدون ایجاد عارضه و حساسیت مناسب می باشد.
32000 تومان

30000 تومان