حشره کش کنترل2

سم کنترل 2 با ترکیب سایپرمترین وکلرپریفوس تاثیر قطعی بر حشرات موذی خواهد داشت .نداشتن بوی زننده امکان استفاده در منزل را برای این سم فراهم کرده است .

3,500 تومان