غذای ماهی 300 گرمی - غذای ماهیان آب شیرین

غذای ماهیان آب شیرین 300گرمی

این غذا دارای فرمول خاصی برای انواع ماهیان زینتی می باشد . غذایی کامل و متعادل که موجب تقویت رنگ طبیعی ماهی ها می شود و به سلامت  و شادابی آنها کمک میکند.

65000 تومان