شیرنوش بره - شیرنوش بزغاله - شیرنوش آهو - شیرنوش کوچک - پستانک بره - پستانک بزغاله - دامداری

شیرنوش بره بزغاله 500 میلی گیلا

شیرنوش بره بزغاله 500 میلی لیتر ظرفیت دارد و بسته به دفعات شیردهی در بره وبزغاله ها استفاده میشود.

25000 تومان