موش کش پیل - طعمه گوارشی

خمیر موش کش پیل

خمیر موش کش پیل برترین محصول در زمینه مقابله با موش های مزاحم میباشد.

10,000 تومان