سم مگس فلای بیت - سم مگس با تاثیر مضاعف - ساخت آلمان

سم مگس رادیکال فلای بیت فورت

رادیکال فلای بیت فورت یک محصول موثر و قابل استفاده بصورت اسپری ، قلم کشی و یا پودر، جهت از بین بردن مگس ها می باشد. این محصول یک حشره کش قوی بر پایه استراسید فسفریک بوده که حاوی متومیل می باشد.

185,000 تومان