برترین مکمل غذایی طیور - حاوی مکمل های رشد - بهبود سلامت طیور - حاوی پروبیوتیک - حاوی پری بیوتیک

مکمل دی بیوتیک طیور

دی بیوتیک ،مکمل گیاهی حاوی روغن و عصاره های گیاه نعنا و ترکیبات گیاهی دیگر ، پروبیوتیک ،پریبیوتیک ،منتول و آنتی اکسیدانها میباشد و اثرات بسیار مفیدی در گله های گوشتی دارد.
65000 تومان

57000 تومان