فروشگاه ایران وت

موش کش تازه پاستا برادیفاکوم اسپانیایی_500 گرمی

طعمه های تازه (پاستا)برادیفاکوم بسیار موثر و با طعم جذاب و فرمول جدید است . همچنین مقاومتی برای موش ها ایجاد نمی کند.جوندگان بعد ازمصرف طعمه، دور از مکان طعمه گذاری و بدون استرس ازبین می روند

168000 تومان