بیماری های ماهی - تشخیص بیماری های ماهی - ماهیان زینتی

کتاب الکترونیکی تشخیص و درمان بیماری های ماهی

این کتاب یک مرور کلی از بیماری ها و اختلالات در ماهی های گرمسیری ، زینتی ، خوراکی و ماهی ها  از محیط زیست آب شیرین ، شور و دریایی است. خوانندگان این کتاب  درک وسیع تری از بیماری های عفونی و غیر عفونی در ماهی ها پیدا میکنند و همچنین با تکنیک های جدید تشخیصی و روش های ابتکاری کنترل بیماری آشنا میشوند.

18000 تومان