فروشگاه ایران وت - رفرنس جامع دام بزرگ - رفرنس داخلی دام بزرگ - بیماری های دام بزرگ - دارونامه دامپزشکی پلام - دارونامه دامپزشکی - داروهای دامپزشکی

کتاب الکترونیکی رفتار سگ ها _ علم مدرن و همراهی سگ ها

این کتاب به خوانندگان درک بهتری از علم سگ، از جمله مفاهیم تکاملی، ساختارها و رشد مغز، دیدگاه های حسی، علم احساسات، ساختار اجتماعی، و تاریخ طبیعی گونه ها ارائه می دهد

22000 تومان