مکمل تخصصی اسب - مکمل هورسین - مکمل افزایش رشد - مکمل تخصصی زیبایی اسب

مکمل ویژه اسب هورسین

مکمل ویژه هورسین کامل ترین و برترین مکمل در زمینه رشد وزیبایی در اسب میباشد .وجود پروبیوتیک ها در کنار ویتامین واسیدآمینه ها در این محصول باعث تاثیر مطلوب این مکمل در کره ها ،اسب های جوان و در حال رشد ، مادیان ها ،اسب های زیبایی و مسابقه و ... خواهد شد.

192,000 تومان