برترین کیفیت - اسپری ضد گازگرفتگی - اسپری ضد گاز گرفتگی اسب - گاز گرفتن گربه - گاز گرفتن سگ - گاز گرفتن خرگوش - اسپری ضد گاز گرفتن اسب - اسپری ضد گاز گرفتن سگ - اسپری ضد گاز گرفتگی جوندگان

اسپری ضد گاز گرفتن حیوانات پرسا

مناسب برای کلیه نژادهای سگ و گربه دارای یک شانه کوچک دارای دندانه های فلزی کج مناسب برای برس کشی روزانه 
40000 تومان

38000 تومان