اسپری حشره کش دوفرموله مهان

-اسپری حشره کش مهان حشره کشی دو فرموله میباشد و از آن برای نابودی انواع سوسک، پشه، مگس، کک، مورچه، ساس، کنه، جیرجیرک و سایر حشرات موذی استفاده میگردد.

16,000 تومان