مکمل مانا آمینو اسب 1 کیلوگرمی

مکمل مانا آمینو یک مکمل بسیار کامل جهت تغذیه اسب میباشد و استفاده دائم از این مکمل در کره اسب ها باعث رشد سریع تر ، افزایش قد و رشد استخوان آنها میشود.

125,000 تومان