پماد ترمیمی - برای اولین بار در دامپزشکی - ترمیم زخم و بریدگی - ترمیم کوفتگی - ترمیم افتاب سوختگی

بسته 4عددی پماد ترمیمی کالاندولا

پماد ترمیم کالاندولا برای اولین بار در دامپزشکی تولید شده و در انتهابات پوستی -سوختگی -بریدگی ها - آفتاب سوختگی-ادرار سوختگی-گزش حشرات وانواع آزردگی های جلدی مثل اگزما -خراشیدگی -کوفتگی به کار میرود.

50,000 تومان