شیرنوش بره - شیرنوش بزغاله - شیرنوش آهو - شیرنوش کوچک

شیرنوش بره بزغاله

شیرنوش بره بزغاله حدودا 1 تا 1.5 لیتر ظرفیت دارد و بسته به دفعات شیردهی در بره وبزغاله ها استفاده میشود.

20000 تومان