حشره کش کامن - برترین حشره کش - ماندگاری بالا

حشره کش کامن-کارتن6 عددی

این ترکیب قابلیت بالایی را در مبارزه با حشرات وکنه ها وبعضی از انواع خزندگان داراست.مايع سوسک کش کامن براي مبارزه با حشرات خانگي از جمله سوسک، مورچه، هزارپا، مارمولک، مورچه، ساس و....... به کار می رود.
318000 تومان

313000 تومان